Kleineondernemersregeling vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleine ondernemersregeling vervangen door een nieuwe regeling. Wanneer het bedrijf gevestigd is in Nederland en de jaaromzet niet meer bedraagt dan € 20.000,-, kan ontheffing van btw worden aangevraagd.

De gevolgen van de nieuwe regeling:

  • Geen btw aangifte meer doen
  • Geen btw meer bij klanten in rekening brengen
  • Btw die andere ondernemers bij u in rekening brengen, is niet meer aftrekbaar
  • Omzet moet wel worden bijgehouden in de administratie
  • Vanaf moment van deelname aan de nieuwe regeling, geld de vrijstelling voor ten minste 3 jaar

Deze nieuwe regeling kan aangevraagd worden vanaf 1 juni 2019. Adev Administratiekantoor ondersteunt u graag bij deze aanvraag.

Prinsjesdag – Belastingplan 2018

Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2018 door het demissionaire kabinet gepresenteerd. De plannen bestaan deze keer uit de volgende wetsvoorstellen: Belastingplan 2018, Overige fiscale maatregelen 2018, Wet inhouding houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling en Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling. Wij zetten de belangrijkste voorgestelde wijzigingen per 1 januari 2018 op een rij.

Afschaffing van de btw-landbouwregeling. De landbouwregeling voor de btw wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Deze regeling zorgt ervoor dat een landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer voor agrarische prestaties buiten de btw kan blijven en geen btw-administratie hoeft bij te houden.

Afschaffing inkeerregeling. Als men voor verzwegen buitenlands vermogen gebruikmaakt van de inkeerregeling krijgt men over de twee meest recente correctiejaren geen boete. Daarnaast wordt de boete over de andere jaren ‘beperkt’ tot 40% van de boete die men zou krijgen zonder inkeerregeling. De boete bedraagt dan maximaal 120% in plaats van 300%. Deze inkeerregeling zal met ingang van 2018 worden afgeschaft. Aanleiding voor deze afschaffing is de politieke commotie omtrent de Panama Papers en internationale belastingontduiking.

Wijziging vennootschapsbelasting per 2018. Per 1 januari 2018 wordt de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting (20%) verlengd van € 200.000,- naar € 250.000,-. Per 2020 gaat de eerste tariefschijf van € 250.000,- naar € 300.000,- en per 2021 naar € 350.000,-. Dit moet ervoor zorgen dat het fiscale vestigingsklimaat van Nederland aantrekkelijk blijft.

De wetsvoorstellen moeten nog door het parlement worden behandeld, er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht.